Tuesday, 7 De July De 2020
Pl. Catalunya, 1, El Poal - 25143 Phone: 973565002 Fax: 973565002
ajuntament@poal.ddl.net

Processing

1 · 2 ...   »

Per donar-se d'alta al municipi només heu de portar el DNI o bé NIE o PASSAPORT.

Heu de tenir una adreça al municipi i portar l'autorització del propietari o be el contracte d'arrendament si és de lloguer.

No cal que demaneu la baixa de

... + info
Per sol.licitar la domiciliació bancŕria pels tributs que cobra l'Ajuntament podeu fer-nos arribar el model adjunt degudament signat, bé personalment ,o bé per fax o correu ... + info

Per sol.licitar llicčncia d'obres podeu omplir el full que s'adjunta i fer-ho arribar a les oficines de l'Ajuntament.

Es recorda que és obligatori demanar permís per qualsevol obra o instal.lació que es vulgui fer, encara que sig

... + info
Podeu utilitzar el model adjunt d'instŕncia genčrica per sol.licitar-nos qualsevol document que necessiteu de l'Ajuntament, com poden ser certificats d'empadronament, de convivčncia o altres. ... + info
Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap